Print
Category: Facilitati
Hits: 1065

Ce este “character education”?

Un program care se bazează pe 11 principia ce servesc drept ghid pentru a cultiva filozofia caracterului în școală

Caracterul este descris ca fiind capacitatea însușirii unui set de valori, aptitudini, abilități și comportamente care susțin dezvoltarea tinerilor pentru a contribui la succesul lor în școală și în afara ei.

“Character education” include dar nu se limitează la concepte precum: inteligența socio-emoțională, gândirea critică, deprinderea aptitudinilor fundamentale, judecata morală și etică

Trăsăturile caracterului

Misiunea proiectului este aceea de a inspira fiecare elev să devină o persoană de caracter.

Dezvoltarea caracterului se bazează pe cultivarea continuă a acelor trăsături de caracter și valori care le permit elevilor să evolueze la școală, în relațiile cu cei din jur, la locul de muncă, dar și ca cetățeni. 

Caracteristicile și punctele forte ale celor patru arii comune de dezvoltare ale caracterului în viziunea character.org

 

Valorile pe care școala noastră le promovează în prezent:

Rolul și responsabilitățile celor care dezvoltă caracterul

Oportunități pentru dezvoltarea caracterlui

Plan de acțiune

Procesul de implementare

 

Simple Image Gallery Extended