Print
Category: Menu Items
Hits: 2322

GDPR ICHB

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA acționeaza în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea.

Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi această politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de Liceul Teoretic International de Informatica.

Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent, prin urmare vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

  1. De ce LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA prelucrează date personale:

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:

  1. Categoriile de date personale pe care LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:

În general, datele personale deținute de LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

  1. Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA este o unitate de invatamant acreditata și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

Școala colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului pe care ni l-ați dat, înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Vă rugăm să rețineți că pentru a beneficia de serviciile educaționale trebuie încheiat un contract de școlarizare. În acest sens există câteva categorii de date cu caracter personal necesare școlii pentru pașii inițiați de dumneavoastră pentru a intra în proces de admitere și pentru încheierea contractului de școlarizare.

Categoriile de date cu caracter personal sunt incluse în Formularul de înscriere/preînscriere. Necompletarea tuturor informațiilor marcate ca obligatorii în formular va duce la imposibilitatea școlii de a vă procesa cererea și de a încheia un contract cu dumneavoastră.

Avand in vedere ca LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA ofera servicii educationale considerate servicii de interes public, in conformitate cu prevederile aplicabile in domeniul educatiei din Romania, numeroase operatiuni de prelucrare de date realizate de scoala strict in scopuri educationale vor avea ca baza legala pentru procesare, indeplinirea unei sarcini de interes public.

În ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal conform GDPR, respectiv informațiile medicale, vă rugăm să luați în considerare faptul că școala procesează informațiile medicale în baza următoarelor motive juridice:

  1. Divulgarea datelor cu caracter personal

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA divulgă datele dumneavostră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că numai cabinetul medical are acces la fișierele medicale ale elevilor. Alte departamente ale școlii au acces la informații medicale specifice, pe baza consimțământului pe care l-ați exprimat sau pentru a proteja un interes public substanțial în baza legislației europene sau naționale ( de exemplu, anumite afecțiuni medicale care declanșează nevoi speciale de învățare).

În ceea ce privește divulgarea datelor dumneavostră către terțe părți, în afara școlii, vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor are loc numai în cadrul activității zilnice a școlii.

  1. Transferuri către țări terțe

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA nu transfera datele personale ale elevilor către țări terțe.

  1. Stocarea datelor cu caracter personal

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA stochează toate datele dumneavostră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și  a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile.

Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

  1. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Liceul Teoretic International de Informatica

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii Liceului Teoretic International de Informatica. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

  1. Crearea de profiluri educaționale

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA permite parintilor/reprezentantilor legali accesul pe baza de user si parola la catalogul virtual Educare, unde fiecare elev are creat un profil.

  1. Supravegherea video

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA a implementat un sistem de supraveghere video, pentru a asigura securitatea elevilor, a personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în campus. Siguranța și securitatea elevilor noștri reprezintă preocuparea noastră principală și aceste camere video ne permit să oferim protecție în timp real.

  1. Persoana de contact

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 7 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Liceul Teoretic International de Informatica, prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor la unitatea de invatamant în conformitate cu GDPR – Data Protection Officer. Detalii de contact DPO: dpo@ichb

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor,  va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul unitatii de invatamant și vom transmite o informare în acest sens.

 

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Politica privind supravegherea video prin sistem CCTV