Print
Category: Menu Items
Hits: 10964

acreditare curriculum

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, cu clase pentru gimnaziu și liceu, este acreditat de către MEC, urmând curriculumul național de învățământ. În momentul acreditării s-a constatat respectarea la un înalt nivel de către personalul școlii a cerințelor din standardele de acreditare pe domenii și funcții manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, managementul clasei, proiecte și programe, parteneriate, imagine. O atenție deosebită este acordată studiului limbilor străine; elevii învățând Limba Engleză, Limba Turcă, Limba Franceză sau Limba Germana pentru gimnaziu, Limba Spaniolă la liceu. Urmând curricula națională de învățământ, la sfârșitul gimnaziului și liceului, elevii susțin examenele de Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat, beneficiind de pregătire suplimentară din partea școlii, adecvată susținerii testărilor. Procesul instructiv-educativ se desfăsoară conform programei prevăzute de MEC, folosindu-se tehnici moderne de predare și materiale didactice performante.