Print
Category: Menu Items
Hits: 18331

de ce ichb

O societate bazată pe valori

În fiecare familie, problema alegerii celei mai bune școli este una esențială și îndelung dezbătută, deoarece anii de gimnaziu sunt definitori în formarea personalității micului adolescent.  Noi toți ne dorim o lume mai bună și dacă vrem o societate bazată pe valori cum sunt respectul și profesionalismul atunci e bine să investim în educația copiilor, să le deschidem drumul în viață, iar ei să exploreze mai multe orizonturi pentru a ști să aleagă mai tarziu. Ne-am întrebat cum ar trebui să fie contextul educativ care ar putea oferi tot ceea ce are nevoie un elev, care sunt acele valori ale căror identificare, însușire, formare are putea fi vitale pentru el și care apoi îi vor influența viitorul.

Învățământ de calitate

Suntem convinși ca Liceul Teoretic Internațional de Informatică București va asigura dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră oferind pe lângă un învățământ de calitate și o educație spirituală adecvată. Ca liceu particupar ne propunem să respectăm caracteristicile unei bune educații: punem accent pe elevi, urmărim dezvoltarea calităților umane iar procesul de predare-învățare-evaluare este personalizat, se adaptează particularităților fiecărui copil în parte. Corpul profesoral pe lângă predarea disciplinelor de studiu cu multă pricepere și cu o pregătire foarte bună, le insuflă copiilor și valori morale esențiale în dezvoltarea acestora.

Performanță

Dotarea materială a liceului, laboratoarele, biblioteca, sala festivă, cantina, toate împreună completează cu succes munca profesorilor asigurând un standard de înaltă calitate întregului proces educațional desfășurat la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. De asemenea, îi oferim copilului dumneavoastră un mediu școlar sigur, civilizat și o colectivitate în care să se dezvolte frumos. Dispunem de un număr mare de cluburi interactive și ore suplimentare special concepute în vederea susțineri Testelor Naționale. Calitatea actului educațional este măsurabilă în mai multe moduri, criteriile sunt diverse și completează profilul educațional pe care îl produce o instituție. O componentă este desemnată de numarul de elite pe care îl pregătește școala, găsirea motivației pentru copii în a stărui în munca lor (deloc ușoară) cu o finalitate precisă: performanșa.

Elevii sunt încurajați să participe la programe de pregătire realizate de profesori pentru a obține cele mai bune rezultate la olimpiadele naționale și internaționale. Cunoștintele acumultate în timpul gimnaziului sunt hotărâtoare. Ele vor dăinui, lăsându-și amprenta asupra personalității fiecărui copil în parte, și astfel, el va putea spune cu mândrie că a avut șansa să fie elevul Liceului Teoretic Internațional de Informatică București.